2007-03-28

Bein markaðssetning HÍ

Svo virðist, sem að það sé stefnan í íslensku þjóðfélagi, að gera þjóðfélagsþegnana að söluvöru. Hjá Hagstofunni þarf hver einstakur þjóðfélagsþegn að merkja sérstaklega við til að verða ekki ein af baununum í markaðssetningarsúpunni.

Háskóli Íslands, virðist hafa tekið þessa stefnu til sín og þarf hver einstakur nemandi HÍ að merkja sérstaklega við á innritunareyðublaði að hann eða hún vilji ekki láta nota sig sem skotmark aðila sem stunda beina markaðssetningu.


Neðst á innritunareyðublaði geta nemendur merkt sérstaklega við eftirfarandi:


Ég óska eftir því að nafn mitt komi EKKI fram á skrá sem afhenda má vegna markaðssetningar

Ég óska eftir því að nafn mitt komi EKKI fram á skrá sem afhenda má vegna skoðanakannanna og rannsóknarverkefna


Mín persónulega skoðun er sú, að bein markaðssetning eigi ekki að vera sjálfgefin fyrir nemendur HÍ. Textinn væri þá:


Ég óska eftir því að nafn mitt komi fram á skrá sem afhenda má vegna markaðssetningar

Ég óska eftir því að nafn mitt komi fram á skrá sem afhenda má vegna skoðanakannanna og rannsóknarverkefna


Tæknilega séð, er mjög auðvelt að breyta þessu, en það er í höndum nemendafélaga HÍ að taka ákvörðun um það..-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----

Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn fá sífelldar upphringingar frá sölumönnum og kaupa sig fátækan af ónotæfu dóti.

Hvað er trans gender

Erindi flutt þriðjudag 27. mars 2007 á aðalfundi Félag um Kynlíf og Barneignir á Litlu Brekku, Bankastræti 2 Reykjavík.


Kynning erindis:

Fyrirlesari er Anna Jonna Ármansdóttir og ræðir hún um málefni transgender fólks hér á landi. Í erindi sínu kynnir hún sögu trans hugtaksins frá lækninum og kynfræðingnum Magnus Hirschfeldt á þriðja áratug seinustu aldar, um leiðréttingar á kyni á hvítvoðungum án vitundar eða samþykkis foreldra, eins og þær voru gerðar um miðja seinustu öld og hinsvegar á fullorðnum með þeirra samþykki, og þá siðfræði sem var tengd þessu, og síðan nútímann þar sem það að vera trans er að verða kynpólítískt statement.


Fundarstjóri, Fundargestir, Hvað er trans gender?


Þetta orð er samansett úr latneska orðinu trans sem merkir yfir eða á milli eða breyting og hinsvegar enska orðinu gender sem merkir kynvitund eða kyngerfi.

Nútíma skilgreining á transgender, er að orðið nái yfir alla hópa sem á einn eða annan hátt eru í óhefðbundinni stöðu með kyn sitt. Á íslensku eigum við orð yfir fólk eins og mig sem hefur gengist undir skurðaðgerð til að fá annað líkamlegt kyn og það orð er náskylt skammaryrðinu kynvillingur. Síðan eru það mjög villandi orð eins og klæðskiptingur, við skiptum jú öll um föt, og gegnsæi íslenskrar tungu gerir þetta orð að athlægi. Orðið transgender nær yfir þessa hópa og yfirleitt alla þá hópa sem eru í óhefðbundinni stöðu með kyn sitt.


Hugtakið trans í kynferðislegu sambandi kom fyrst fram hjá þýska lækninum og kynfræðingnum Magnus Hirschfeldt á þriðja áratug seinustu aldar. Hann fann upp latneska orðið trans-vestus yfyr þann atburð þegar fólk klæðist fötum sem fá þau til að líta út sem hitt kynið. Hann var oft kallaður Einsteinn kynfræðinnar. Hann kom fram með hugmyndina um þriðja kynið, og í baráttu sinni fyrir réttindum samkynhneigðra, líkti hann samkynhneigð við fötlun því hann taldi að fólk myndi þó altént finna til með fötluðum.

Hann stofnaði meðal annars Vísinda og Mannúðarnefndina sem árin 1897 og 1898 safnaði fimm þúsund undirskriftum til stuðnings réttindum homma. Nokkrir þeirrra sem skrifuðu undir voru Albert Einstein, Hermann Hesse, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke og Leo Tolstoy. Magnus Hirschfeld hafði mikil áhrif á flokkun á sviði kynhvata, því hann var virkur þegar flokkunarfræði kynjafræðinnar var í mótun.


Stofnun hans í Kynfræðum í Þýskalandi átti mikið bókasafn sem varð bókabrennum Nazista að bráð þegar þeir brutust til valda. Hann dó árið 1935.


Þegar vísindamenn höfðu sannað að fóstur verða til við sameiningu eggfrumu og sæðisfrumu, þótti kenning hans um þriðja kynið alveg afsönnuð. Eftir stóð hugtakið trans sem einhverskonar millibilsástand eða sameining kynjanna sem við segjum vera jöfn samtímis því að við segjum þau vera svo gerólík, að þau séu algerlega ósambærileg.


Orðið trans-sexualism var fundið upp af Harry Benjamin. Hann var einnig þjóðverji og þessir menn höfðu þekkst. Benjamin neyddist til að flytja til Bandaríkjanna í byrjun fyrstu heimsstyjaldar og bjó þar síðan. Árið 1948 bað samsstarfsmaður hans Alfred Kinsey hann um að líta á barn sem vildi verða stelpa þrátt fyrir að barnið væri drengur. Móðir þessa barns óskaði eftir aðstoð frekar en að barninu væri ógnað. Hann byrjaði meðferð með kvenhormónum og uppgötvaði að meðferðin hafði RÓANDI ÁHRIF.

Við vitum öll að kvenhormónar hafa ekki róandi áhrif, en í þessum tilfellum er um að ræða sálræn viðbrögð þegar raunverulega er verið að beina líkamanum í þá átt sem nauðsynlegt er fyrir sjúklinginn.

Benjamin og félagar greindu ekki á milli félagslegs kyns, og þeirra líffræðilegu þátta sem kalla má líffræðilegt kyn. Þeir flokkuðu fólk sem fengið hafði leiðréttingu á kyni sem upprunalega kynið sem var orðið gagnstætt kyn. Með þessari flóknu flokkun er fortíðin gerð að nútíð og nútíðin að framtíð og tímaskekkjan er orðin alger.


Á sjötta áratug síðustu aldar, (1950) þróaði teymi sérfræðinga við John Hopkins háskóla undir stjórn sálfræðingsins John Money kenninguna um uppeldi í kynhlutverki.

Kenningin gekk út á að ala börn upp í nýju kynhlutverki eins snemma og auðið er, helst fyrir 18 mánaða aldur, og gera skurðaðgerðir á ungbörnum og jafnvel hvítvoðungum og fá þannig góða stráka og stelpur sem engin efi væri um og væru gagnkynhneigð. Kenningin var að hægt væri að gera hvaða barn að raunverulegri stelpu eða raunverum strák ef líkamar þeirra litu rétt út, nógu snemma, og ef foreldrarnir trúa á aðgerðina til leiðréttingar á kyni.


Þó að þetta teymi hafi mælt með að segja sjúklingum sínum frá þeim aðgerðum sem framkvæmdar voru, varð reyndin sú þegar þessi aðferðafræði var tekin upp um allann heim, að heilbrigðisstofnanir leyndu sjúklinga upplýsingum um hvað hafði verið gert við þau sem hvítvoðunga og ungbörn. Vefsíða Intersex Society of North America, ISNA, er full af dæmum um þetta, en frægasta dæmið er saga Cheryl Chase sem er stofnandi ISNA. Henni hafði alltaf fundis hún vera öðruvísi en aðrar stelpur og fannst að snípur hennar og kynfæri væru allt öðruvísi en á öðrum stelpum. Á þrítugs aldri fékk hún aðgang að sjúkraskýrslum sínum og komst að því að gerðar höfðu verið á henni aðgerðir til leiðréttingar á kyni, og meðal annars var snípur hennar fjarlægður. Hún hafði fæðst með tvíræð kynfæri og þeim hafði verið breytt með aðgerð í þannig að þau litu út eins og venjuleg kvenkynfæri. Hún er lesbía.


Ýmsar sögur þessara sjúklinga, benda til að í mörgum tilfellum hafi aðgerðum verið haldið leyndum bæði fyrir foreldrum og börnum. Þetta er ekki bara siðferðilega rangt, heldur einnig skaðlegt, því fólk sem upplifir að verið er að ljúga að því, hættir að sækja læknismeðferð og fær því afkölkun löngu fyrir aldur fram og ýmis önnur skaðleg einkenni.


Þetta kerfi mismunaði fólki eftir kyni og gerir það enn í dag. Litið er á reðurstærð og virkni hjá drengjum en litið er framhjá kynfæranæmni stúlkna og mest litið til þess hvort þær geti eignast börn.


Strákum sem fæddust með “OF LÍTIÐ TYPPI” var breytt í stelpur jafnvel þó að sýnt væri að þá mætti ala upp sem stráka, án aðgerðar til leiðréttingar á kyni og án hormónameðferðar. Stelpur sem fæddust með of stóran sníp lentu á skurðarborðinu, þar sem heilbrigður vefur var fjarlægður.


Það sem við erum að sjá í dag, er að aðgerðir til leiðréttingar á kyni á fullorðnum einstaklingum, sem óska eftir slíku, og sýna á ótvíræðan hátta að þau þjáist vegna þess kyns sem þau hafa, eru oft ekki veittar. Siðfræðin í þessu er að fólk eigi ekki að ráða kyni sínu sjálft, slíkt gæti verið þjóðfélaginu skaðlegt og jafnvel þeim líka.


Fólk sem lifir í nýju kynhlutverki, eins og til dæmis nokkrar vinkonur mínar sem fæddust drengir, en óska þess af öllu hjarta að verða stelpur og konur, er neytt til að bera karlmannsnafn í allt að áratug, þó þær lifi annars að öllu leyti sem stelpur og konur.


Ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að aflétta leynd og skömm af þessum málaflokki, við þurfum að hætta að gera aðaðgerðir sem einstaklingurinn hefur ekki sjálfur óskað eftir, en gefa fólki tækifæri og möguleika til að taka ákvörðun um kyn sitt, þegar það er tilbúið til þess.


Sem foreldri barns sem á einhvern hátt hefur óhefðbundið kyn er erfitt að vita hvað er rétt að gera.

Það er alltof auðvelt að grípa til skurðaðgerðar á barni sem er á milli kynja til að lækna óhamingju foreldranna.

Þau vandamál sem slíkir einstaklingar supplifa, eru fyrst og fremst skömm og áfall, ekki kynáttunarvandi.


Hinsvegar eru þau sem þjást eða hafa þjáðst af kynáttunarvanda, en þau upplifa einnig svipaða skömm og áfall.


Við þurfum að vinna að því að minnka þessa skömm og þessi áföll. Við þurfum að opna umræðuna um þessi mál, taka þau úr felum og vera sýnileg, fyrst og fremst sem manneskjur.


Kæru fundargestir, það er ekkert auðvelt að vera foreldri barns sem er milli kynja, en hjartað segir okkur allt semið þurfum að vita: Við þurfum að elska börnin okkar eins og þau eru, skilyrðislaust.


Þó að ég sé kona nú, var ég aldrei stelpa. Ég er fædd karlkyns og án nokkurra líkamlegra merkja um að ég hafi verið nokkuð annað en venjulegur drengur. Einhverjir lifa í tímaskekkju og lýsa mér sem karlmanni sem er orðin kona, en hið sanna er að ég er kona sem fæddist drengur.


Ég hef einnig orðið þeirrar gæfu aðnjótandi að eignast barn, og hún er tvímælalaust það besta sem lífið hefur gefið mér. Nú er kominn áratugur síðan ég fór í aðgerð til leiðréttingar á kyni og samt finnst mér ég alls ekki nógu kvenleg.

Ég hef tekið orðið TRANS til mín. Vel vitandi, að erlendis er það notað sem viðvörun til fólks í kring um mig, það mun einnig verða hér. Umhverfis mig er fólk sem styður transgender fólk gegn skömminni, gegn áföllunum. Úti í þjóðfélaginu er fólk sem styður transgender fólk. Við finnum stuðning á ólíklegustu stöðum. Jafnvel Biskupsstofa virtist taka vel á móti erindi nokkurra nema frá háskólanum á Bifröst um þetta málefni. Ég tel að sú athygli sem það vekur að vera stolt TRANSKONA, muni hjálpa transgender fólki til að nota þetta orð sem kynpólítíska stefnuyfirlýsingu, geng skömminni og gegn áfallinu.
.-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----


Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn verða fyrir áfalli og skömm í komandi kosningum.

2007-03-21

Allt að gerast núna

Allt að gerast núna

Svo virðist sem að ég sé að brenna sólarhringinn í báðum endum og nota hann sem kyndil í miðjunni. Nú er enginn tími til að blogga eins og svo oft áður.
.-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn einungis hafa 12 tíma í sólarhringnum.

2007-03-18

Ísland opinberlega LGBT


Stærstu samtök samkynhneigðra, Samtökin 78, höfðu aðalfund sinn í dag. Þar var ákveðið að breyta lögunum þannig að samtökin eru einnig fyrir Transgender fólk. Þessi fundur var stórskemmtilegur og þegar ég kom út, leið mér eins og ég gæti gengið á vatni. Brosið varð krónískt og ég var í sjöunda himni.


Þetta var samþykkt einróma. :)


Félagslega erum við því komin fram úr Danmörku.

Þorvaldur, einn af fyrrverandi formönnum samtakanna, sagði að í raun væri transgender ekki nýtt fyrir samtökin , það væri um áratugur síðan það bar á góma. Það er hinsvegar ekki fyrr en nú að transgender grasrótin er orðin nógu öflug til að geta barist fyrir réttindum sínum. Samtökin telja að nú geti þau treyst á transgender fólk til að berjast fyrir réttindum sínum, en áður virðist sem samtökin hafi óttast að standa ein í réttindabaráttu fyrir Transgender fólk, án þess að við lyftum hendi sjálf.

Þetta skal skoðast í ljósi þess að verið er að stofna félag Transgender fólks á Íslandi, félag sem hefur á stefnuskrá sinni, að bæta réttindi Transgender fólks, eða transfólks eins og við köllum okkur í daglegu tali, og Susan Stryker nefndi einnig í fyrirlestri sínum í fyrirlestri sínum við Háskóla Íslands.


Til hamingju Ísland við erum nú opinberlega LGBT. :)
.-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----


Hrafnhildur Gunnarsdóttir formaður S 78, Hrafnkell framkvæmdastjóri S 78 og stjórn S 78, ásamt aðalfundi og hafa með mikilli elju og ákvörðun sinni í dag, tekið á lyftistöng dagsins.


2007-03-16

Af mannætum nútímans

Sjaldan hef ég fundið fyrir svo djúpum hryllingi og þegar ég heyrði

frásögn Mariselu í sjónvarpsfréttunum um 400 kvennamorð í Mexíkó.

Hún útskýrði að líklegast væru þetta vígslumorð inn í Mafíuna,

þar sem morðinginn sýnir hversu hrottalegur hann

getur verið gagnvart fórnarlambi sínu. Um fjögur þúsund kvenna er saknað.


Sú sorg sem ég fann fyrir vegna þessa gerði mig mállausa og reiðin

sem sauð í mér sagði mér að best væri að segja sem minnst.


Þeir sem misþyrma og drepa fólk í atvinnuskyni eru einfaldlega mannætur.

Ég er af þeirri sannfæringu að sérhver dauðadómur sé óréttmætur því

ekkert réttlæti sé í að taka líf þegar annað líf hefur verið tekið.


Ég er einnig af þeirri sannfæringu, að manneskja sem veit að morð verði framið

sé skyldug til að hindra það jafnvel þó að það þýði að drepa þann sem ætlar að

drepa.


Það sem ég á við, er að þegar ekki verður komist hjá morði, er ekkert val

siðfræðilega rétt samkvæmt Immanúel Kant (eða seinni tíma siðfræði),

heldur verður að taka þann kostinn

sem er illskástur og það er einfaldlega að drepa þann sem ætlar að drepa.


Mér dettur í hug orð Gandálfs :

“Do not be tempted to deal in death and judgement!

Some of those that lived, deserved to die, and some of those that have died,

deserved to live. Can you give it back to them Frodo? “


Það er allt of auðvelt í huganum að grípa langdrægan riffil og byrja að uppræta

þessar mannætur, en það er bara að leggjast of lágt.
.-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----


Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn veita 400 flóttakonum frá Darfur héraði í Súdan, lífslangt landvistarleyfi á Íslandi.

2007-03-12

Af auðkennislyklum og öðrum gengisfellingum sjálfsins

Á morgun þriðjudag verður haldinn fyrirlestur um efni sem ég hef beðið lengi eftir.


Rúnar Guðmundsson MA-nemi í heimspeki við University of Montana kynnir
rannsóknir sínar á stöðu og möguleika sjálfsins í nútímasamfélagi.


Þriðjudaginn 13. mars nk. kl. 20:00 í Norræna húsinu.


Það er bara að mæta. :).-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----


Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn verða auðkenndur sem Ó-Frjálslyndur.Um Mannsal og Þrældóm

Kvikmyndin Menneskehandelens ofre var á dagskrá á DR1 aðfararnótt 12. mars kli 00:20 að dönskum tíma.


Kvikmyndin fjallar um 11 ungar konur frá Eistlandi sem voru fluttar til Þrándheims í Noregi í vændi.


Þessar konur höfðu hugrekki til að vitna gegn þeim sem höfðu selt þær í vændisþrælkun, þrátt fyrir hótanir.


Niðurstaðan varð fyrsti dómur fyrir mannsal á Norðurlöndum. Hvað gerðist síðan fyrir konurnar þegar þær komu aftur til Eistlands?


Þessi mynd hefur verið sýnd á flestum norðurlöndum þegar árið 2005.

Evrópuráðið tók málið fyrir í október 2006. Hvað gerum við á Íslandi? Ekki neitt!.-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----


Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn gefa fórnarlömbum mannsals eða vændisþrælkunar ótakmarkað landvistarleyfi á Íslandi.


2007-03-11

Baráttudagur Kvenna 8. mars. 30. ára jafnréttisbarátta.

Ræða samin 6. mars, 2007 og flutt 7.mars á ræðunámskeiði á vegum Samtakana 78.


30. ára jafnréttisbarátta.


Hvað er að?

Svona spurði Edda björgvinsdóttir leikkona á baráttufundi 2005 þegar liðin voru 30 ár frá baráttufundinum 1975.


Hvað getur valdið því að 30 ára jafnréttisbarátta meirihluta landsmanna hefur litlu áorkað?

Hvað er að?


Er eitthvað athugavert við að við segjum kynin vera jöfn samtímis því að við segjum þau vera svo gerólík, að þau séu algerlega ósambærileg?


Er það sanngjarnt að karlmaður sen vill fá vilja sínum framgengt, sé sagður vera ákveðinn, en að kona í sömu stöðu, sé sögð vera frek?


Hvernig stendur á að kvenréttindahreyfingin beitir sömu hugmyndafræði til að ná fram réttindum kvenna, og notaðar voru, til að halda konum niðri?


Hvernig getur það verið að við erum svo kynblind, að við sjáum ekki að kynið er miklu flóknara fyrirbæri en karl eða kona.


Af hverju látum við það viðgangast, að tengslamyndun og valdaklíkur hinna fáu, halda flestum frá völdum og áhrifum?


Jafnréttisbaráttan hefur alltof mikið og alltof oft verið byggð á hugmyndafræði sem aldrei gat komið á jafnrétti. Þessi hugmyndafræði er afstæðishyggja. Samkvæmt afstæðishyggjunni hefur samfélagið engan innri strúktúr og manneskjan ekkert innra eðli. Afstæðishyggjan er því grundvöllur hugmynda um að stjórna og viðhalda strúktur samfélagsins. Hið innra eðli mannsinsins er ekki til samkvæmt afstæðishyggjunni og því þarf sífellt að viðhalda móral og gildum mannsins.


Við þurfum að taka upp aðrar aðferðir.


Þær aðferðir sem notaðar hafa verið hingaðtil hafa byggst á afstæðishyggju, að allt er sérstætt og ósambærilegt við allt annað. Samkvæmt þessu eru mannréttindi í einni menningu alls ekki sambærileg við mannréttindi í annarri menningu. Ef maður fer að skoða afstæðishyggjuna niður í kjölinn, sést að jafnvel náttúrulögmálin eru ósambærileg í mismunandi samfélögum.


Við þurfum að taka upp þá aðferð, að bera allt saman! Við þurfum að bera saman einstaklinga, og hvaða möguleika þeir hafa í samfélaginu.


Við þurfum að taka upp þá stefnu að allir eigi að hafa jafnan aðgang að þeim gæðum sem nútíma þjóðfélag býður upp á. Ekki bara vegna þess að það er réttlætismál, heldur einnig vegna þess að það er hagkvæmast. Við sjáum aftur og aftur að þau þjóðfélög þar ójafnrétti ríkir, eru ekki jafn samkeppnishæf og önnur þjóðfélög.


Við eigum að vera duglegri við að láta alla vita hvar tækifærin eru, þannig að valdaklíkurnar fái þá samkeppni sem þær eiga skilið. Við eigum að auka samkeppnina um bestu sætin, feitustu bitana, bestu tengslin. Það er fyrsta skrefið tið að taka völdin af valdaklíkunum. Þannig getum við bætt þann ójöfnuð sem nú ríkir í þjóðfélögum okkar.


Konur eiga að hætta að vera þægar og sætar. Konur eiga að hugsa fyrst og fremst um eigin hagsmuni en ekki víkja til hliðar til að hleypa öðrum fram fyrir sig.


Þannig getum við lagfært eitthvað af því sem er að!.-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----


Hjúkrunarheimilið Skógarbær hélt alþjóðlegan dag fyrir starfsfólk sitt sem er um 150 talsins, þar af um þriðjungur af erlendum uppruna. Hátíðin er haldin til að fólk geti kynnt sína menningu og sérstaklega matargerð. Hrefna Sigurðardóttir framkvæmdastjóri hjúkrunarheimilisins hefur með þessu framtaki tekið á lyftistöng dagsins.

Sjaldan er ein báran stök

Ef ég gæti með vissu spáð um framtíðina væri ég ríkari en ég er í dag. Skjálftinn í fjármálaheiminum sem fór af stað þann 26. febrúar, virðist í fljótu bragði hafa komið upp úr þurru, en þegar nánar er athugað, kemur í ljós, að hann átti sér langann aðdraganda.

Svo virðist sem ástæða skjálftans séu ummæli Alan Greenspan, um minnkandi þenslu í efnahagskerfi Bandaríkjanna. Ummælin voru rædd í greinum á Morgunblaðinu og Vísi/Fréttablaðinu þann 26. febrúar 2007. Hlutabréf lækkuðu um allann heim, og hagnaður minn vegna fjárfestinga í hlutabréfum, hvarf eins og dögg fyrir sólu. Við athuganir á greinarskrifum á netinu, kemur í ljós, að 2. febrúar 2007 hafði birst grein um álit Greenspan á efnahagsástandinu, þar sem hann lýsir áhyggjum sínum af efnahagsþróun í Bandaríkjunum. Skjálftinn átti sér langan aðdraganda og líklega hafa margar fréttir birst um álit Greenspans. Það vekur athygli mína að greinar áðurnefndra fjölmiðla, eru alveg ósammála fjárlagahalla Bandaríkjanna sem er þó rót vandans. Blaðamenn þessara fjölmiðla virðast ekki skilja það sem þeir fjalla um.


Í óþægilega skýru ljósi þeirrar visku sem maður öðlast eftir á, er alveg ljóst að ég átti að selja hlutabréf mín í Tandberg á um genginu 121 NOK setja peninga í peningamarkaðssjóð í og kaupa síðan aftur í Tandberg á genginu 106 NOK um viku seinna.


Ástæðan fyrir að ég gerði þetta ekki, er einfaldlega sú að ég fylgdist ekki með fjármálaheiminum. Ef ég hefði framkvæmt áðurnefnd viðskipti, hefði ég þurft að takast á við þau vandamál sem fylgja því að versla með erlend hlutabréf, eins og tap vegna skipta úr einum gjaldmiðli yfir í annann. Ég hef mjög lengi verið fylgjandi því að taka upp Evrópska mynt en nú tel ég það vera nauðsynlegt fyrir mig persónulega. Ég þarf að kíkja á stofnun gjaldeyrisreiknings í Netbankanum. Það er með öðrum orðum, ekkert einfalt mál að selja Norsk hlutabréf breyta í íslenskar krónur, setja í peningamarkaðssjóð, taka út aftur stuttu seinna, og kaupa aftur Norsk hlutabréf, vel að merkja í norskum krónum, ekki evrum.


Ég er hinsvegar algjör nýgræðingur á þessu sviði, og líklegt er að mér eigi eftir að svelgjast á skattaskýrslunni, og hvernig allt þetta er fært inn í hana. Því ætla ég að láta það gott heita að læra á verðbréfaviðskipti og tilheyrandi skattaskýrslugerð í ár.


Ég er þrátt fyrir allt að gera margt skemmtilegra og mikilværara en að græða peninga.


.-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----

Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn verða fyrir gengishruni og fylgistapi.


2007-03-03

Lög og Regla

Í byrjun febrúar var gerð tilraun til að kyrkja unga þeldökka transpersónu. Ofbeldismaðurinn var hvítur íslendingur og framdi mannorðsmorð á fórnarlambi sínu í nú þekktu blaðaviðtali. Hann taldi að Lögreglan stæði með sér sem ofbeldismanni gegn þeldökkri transpersónu:

"Lögreglan var mjög skilningsrík og mér fannst eins og hún stæði með mér þegar sannleikurinn lá ljós fyrir, "

Ekkert hefur spurst til þessarar ungu transpersónu og ég hef ekki hugmynd um hver þetta er. Síðustu daga hef ég hringt um allt land til að leita að henni en allsstaðar kem ég að luktum dyrum. Það er alveg ljóst að þetta mál þarf að kæra og það strax, annars föllum við á tíma. Ég er tilbúin til að styðja það bæði persónulega og fjárhagslega. Einnig hef ég ástæðu til að ætla að Samtökin 78 og Mannréttindastofa Íslands muni aðstoða við að kæra þetta.

Nú seinustu dagana hafa komið upp 2 mál um meint lögregluofbeldi. Í fyrra tilfellinu er um að ræða unga þeldökka konu, sem ásakar Lögregluna um mjög alvarlegt ofbeldi, ólöglega meðferð, og mannréttindabrot.

Seinna tilfellið er ungur spánskur ríkisborgari, sem einnig ásakar Lögregluna um mjög alvarlegt ofbeldi, ólöglega meðferð, og mannréttindabrot. Þessi ungi maður er einnig þeldökkur.


Í öllum tilvikum er um að ræða ungt þeldökkt fólk sem hefur kvartað undan þessari meðferð. Vonandi sjáum við þessi mál fyrir dómstólum..-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----


Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn flýja land.

2007-03-01

Morðtilraun og mannorðsmorð.


Af tilefni tilraunar Guðmundar Steins Magnússonar til að kyrkja unga transgender manneskju, skrifaði Eiríkur Jónsson grein í Séð og Heyrt nr.7 2007, 15. - 21. febrúar undir forsíðuyfirskriftinni “KÆRASTAN MEÐ TYPPI”. Innihald greinarinnar er mannorðsmorð á fórnarlambi árásarinnar.


Grein Eiríks dregur taum árásarmannsins við að sannfæra lesandann um að morðtilraunin hafi verið eðlileg viðbrögð manns, í hans aðstæðum, við transgender einstaklingi. Í greininni er lýst aðdraganda þess að Guðmundur reyndi að kyrkja fórnarlambið. Greinin endar á orðum sem túlka má sem hvatningu til ofbeldis gegn transgender einstaklingum, þar sem Eiríkur skrifar og vitnar í ofbeldismanninn “Hvað hefðuð þið gert í mínum sporum? Svona sviksemi kemur öllum úr jafnvægi.” Afstaða árásamannsins og kringumstæður tilræðisins, sýnir að um var að ræða tilraun til ærumorðs, og að þetta átti ekkert skylt við ástríðuglæp.


Undirtónn greinarinnar er léttur og gert er góðlátlegt grín að þeirri stöðu sem kom upp. Sérhver heiðvirður blaðamaður ætti að vita, að það kann ekki góðri lukku að stýra að draga fórnarlömb kynferðisofbeldis inn í grín. Alveg sama hvernig það er matreitt.


Í greininni er talað um “kvennafar sem snérist upp í andhverfu sína”, “þetta var karlmaður”, “að konan væri karlmaður”, “gervibrjóstin blekktu mig og rassinn á honum var mjög kvenlegur” sem sýnir þá staðreynd að manneskjan sem þarna er lýst sé að flestu leyti eins og kona en því er samtímis neitað og gert að mótsögn og blekkingu. Staðhæfingar greinarhöfundar og árásarmannsins um að fórnarlambið sé að þykjast vera einhver önnur manneskja en hún er í raun, eru í raun mannorðsmorð. Staðhæfingarnar eru einnig alhæfingar um transgender sem minnihlutahóp, og því árás á minnihlutahópinn sem slíkan.


Greinin fjallaði einhliða um ofbeldismanninn, og þar er honum hampað sem hörkutóli sem “geti verið grjótharður þegar því er að skipta”. sem var “svikið” og “prettað” “leiddur í gildru”, “ósáttur við blekkingar eins og þegar maður þykist vera kona”. Allar þessar tilvitnanir eru úr áðurnefndri grein Eiríks, og halla þær mjög á fórnarlamb morðtilraunarinnar. Í þessari grein er staða fórnarlambsins gerð ótrúverðug og reynt er að láta líta svo út að fórnarlamb árásarinnar geti sjálfu sér um kennt hvernig fór. Greinin er sameiginleg vanvirðing Eiríks Jónssonar og árásarmannsins við fórnarlambið.


Fórnarlömb ofbeldis, vita hversu alvarlegar afleiðingar ofbeldið hefur fyrir þau, bæði líkamlega og andlega. Þau hafa um sárt að binda í langan tíma á eftir. Þegar ofbeldismaðurinn og Eiríkur Jónsson ráðast í sameiningu á fórnarlambið í fjölmiðlum, veldur það fórnarlambinu óþarfa sársauka.


Greinin er einnig tilraun til að hafa áhrif á almenningsálitið í von um að árásamaðurinn fái mildan dóm. Einnig er verið að neyta aflsmunar því fórnarlambið er útlendingur og þekkir ekki réttarstöðu sína, þekkir engann sem hjálpar í þessari stöðu, og getur á engan hátt varið sig sjálft..-. .-.
/'v'\ /'v'\
(/ \) (/ \)
======="="=='=='="="===-----Megi Ó-Frjálslyndi flokkurinn hætta að þykjast vera frjálslyndur.